Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

2965 b841 390
Everyday by small step.
Reposted fromptasheq ptasheq viakonwalia konwalia
6475 1d74 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajulliett julliett
0373 4651 390
Reposted fromfelicka felicka viasatyra satyra
5321 cd22 390
Lublin, Dom Słów
Czas tak zapierdala, że nie nadążam się do własnego wieku przyzwyczaić.
Reposted fromscorpix scorpix viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamadamebutterfly madamebutterfly
5325 fe63 390
Reposted frombluu bluu viamadamebutterfly madamebutterfly
5439 b8a4 390
Kraków
Reposted from21gramow 21gramow viaretaliate retaliate
1647 4ebe 390
Reposted fromtrickster trickster viaretaliate retaliate
6288 bd24 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
0200 2660 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
1871 661e 390
Jan Twardowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadotknij dotknij
7330 56dc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadotknij dotknij
9772 f06c 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadotknij dotknij
2844 cb9e 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl