Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
Mówimy „biały", bo trzeba go jakoś nazwać, ale jego prawdziwe imię brzmi: nicość. Czerń to brak światła, biel natomiast - to brak wspomnień, barwa pustej pamięci.
— Stephen King - Ręka mistrza
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viadiablerie diablerie
0487 49b0 390
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viaretaliate retaliate
0883 dc8d 390
Reposted fromgrobson grobson viaretaliate retaliate
Pewnego dnia ktoś przytuli Cię tak bardzo mocno, że wszystko, co w Tobie połamane, wróci na swoje miejsce.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaineedsun ineedsun
8075 1ffd 390
Reposted fromameliainwonderland ameliainwonderland viavigil vigil
4981 8a55 390
Reposted fromdonnerbart donnerbart viavigil vigil

July 25 2016

Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viaRozaa Rozaa
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
Został uwięziony w jałowej, niekończącej się spirali, niezdolny do zrobienia czegokolwiek poza całkowitą destrukcją znaczącą ścieżkę, którą kroczył.
— Ryohgo Narita
3213 7b5e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice
1056 cc23 390
True Detective S01E02

Smutno Ci się rozstać z ulubionym roztłuczonym kubkiem a co dopiero z człowiekiem.

— angelliet.soup.io
you're never too old to have some fun
Nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl