Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

03:54
6291 42cd
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi
03:54
3945 5d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
03:54
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazapominanie zapominanie
03:52
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
03:52
03:52
02:54
02:54
02:54
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viaCannonball Cannonball
02:53
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
02:51
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaCannonball Cannonball

August 18 2018

16:26
16:20
5399 d8a2 500
16:20
3985 4ba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream
16:19
0415 6b19 500
Reposted from2017 2017 viamadadream madadream
16:18
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
16:18
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaheavencanwait heavencanwait
16:18
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viamrs-cold mrs-cold
16:18
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viamrs-cold mrs-cold
16:17
2996 0bbf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl