Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1141 39f4 380
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
6513 2081 380
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaRozaa Rozaa
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viaRozaa Rozaa

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

Reposted frommakswilczur makswilczur viaRozaa Rozaa
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaRozaa Rozaa

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaRozaa Rozaa
Ciekawe ile nocy wytrzymam bez Ciebie..
— Trudne w chuj
Reposted frombellabella bellabella
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
— peper.soup.
Reposted frompeper peper viabellabella bellabella
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabellabella bellabella
3119 22a3 380
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
8184 b39b 380
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaRozaa Rozaa
2647 3642 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaRozaa Rozaa
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viairmelin irmelin
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl