Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2017

-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
0268 f9e0 390
"I never needed you like I do right now"
Reposted fromi-ann i-ann viaprincessconsuela princessconsuela
3157 0ed8 390
Reposted fromnyaako nyaako viaprincessconsuela princessconsuela
8401 fb6a 390
Reposted fromab-imo-pectore ab-imo-pectore viaretaliate retaliate
2770 97a0 390
Reposted fromkimik kimik viaretaliate retaliate
5013 65bf
Reposted from1923 1923 viapl pl
8779 8e4a 390
the calling
Bo jak z Tobą rozmawiam to czasami mnie denerwujesz, ale jak z Tobą nie rozmawiam to mnie denerwują wszyscy inni.
1865 4bb2 390
Reposted fromfor-witches for-witches viacurlydreamer curlydreamer
1394 92dc 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater via100suns 100suns
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamadadream madadream
3760 c1a2 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadadream madadream
1843 77f8 390
4232 18f2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadadream madadream
2547 cb33
It's okay. Come cuddle.
Reposted fromfalconwing falconwing viamadadream madadream
"Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest, aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność
— Ryszard Kapuściński
3681 48c3 390
Reposted fromarwen arwen viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl