Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

09:48
7391 a894 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSariel Sariel
09:48
0430 0121
Reposted fromsavatage savatage viaSariel Sariel
09:48
0455 a7f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
09:48
7563 4004
09:47
5714 c438
09:47
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viabarszczowa barszczowa
09:47
0502 adea 500
Reposted fromcontigo contigo viapengin pengin
09:47
0530 4f43 500
Reposted fromNekoii Nekoii viapengin pengin
09:47
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapengin pengin
07:54
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
07:54
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
07:53
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
07:53
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaheavencanwait heavencanwait
07:50
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheavencanwait heavencanwait
07:50
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viairmelin irmelin
07:49
0495 e276 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
07:49
0494 86f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
07:49
0461 1345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
07:49
0462 8937 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 10 2019

14:38
Reposted fromFlau Flau viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl