Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

wciąż rozbraja mnie Twój uśmiech jak przy pierwszym spotkaniu
— TMK aka Piekielny - Zaczekaj na mnie
0375 e2ff 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
To właśnie jest dom.
— E.L. James - "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromorchis orchis viaAinsworthCass AinsworthCass
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— Barbara Rosiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadumbscream dumbscream
A jedyne czego chce, to dać Ci pewność. Zrobię wszystko żebyś wiedziała, że Ty, że nikt inny.
— A.
Reposted frommadeliine madeliine
4639 ce8c
Reposted fromorelh orelh viajstrbl jstrbl
Reposted fromroyse royse viaqbshtall qbshtall
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Kiedy pijesz alkohol , pożyczasz radość z dnia jutrzejszego
— S.
Piękno zaczyna się wtedy, kiedy decydujemy się być sobą.
— Coco Chanel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotknij dotknij
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Reposted fromwiatrem-upojeni wiatrem-upojeni viadotknij dotknij
Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromesperantoo esperantoo viametafizyka metafizyka
A w nocy kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted fromnotgiveup notgiveup viametafizyka metafizyka
3961 4a7d 390
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
8325 3d49 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl