Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

08:34
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaOnly2you Only2you
08:33
08:30
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
08:29
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
08:29
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viayox yox
08:26
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viairmelin irmelin
08:24
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viazelbekon zelbekon
08:24
9827 eaad 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaeazyi eazyi
08:24
3281 b295 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
08:24
08:23
Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
08:23
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaflyingheart flyingheart
08:23
Reposted fromshakeme shakeme viaflyingheart flyingheart
08:18
2233 c629 500
Reposted fromczajnikq czajnikq vianaderman naderman
08:17
6731 7bd3
chci!
Reposted fromclaudette claudette viaZircon Zircon
08:17
3280 9398 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaZircon Zircon
08:16
3501 d515 500
Reposted fromteijakool teijakool viaZircon Zircon
08:15
1289 1c13 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaZircon Zircon
08:15
Reposted frommangoe mangoe viaZircon Zircon
08:14
2680 727b 500
Reposted fromfungi fungi viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl