Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

01:09
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viajstrbl jstrbl
01:09
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viamadamebutterfly madamebutterfly
01:08
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
01:08
01:07
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viamadamebutterfly madamebutterfly
01:06
01:05
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
01:05
5439 d075
01:05
6998 862b
01:04
01:04
3556 0ccf
01:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalexfreak50 alexfreak50
01:03
01:03
2604 0e9a 500
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viajstrbl jstrbl
01:03
1704 afc2 500
Reposted frompomoor pomoor viajstrbl jstrbl
01:02
5414 144d 500

tattooingisanart:

Pis Saro

01:02
01:02
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
01:01
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viaAinsworthCass AinsworthCass
01:01
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl