Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viajstrbl jstrbl
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viamadamebutterfly madamebutterfly
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
6021 4891 380
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viamadamebutterfly madamebutterfly
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
5439 d075 380
6998 862b 380
0307 c10b 380
3556 0ccf 380
6368 a800 380
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalexfreak50 alexfreak50
2604 0e9a 380
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viajstrbl jstrbl
1704 afc2 380
Reposted frompomoor pomoor viajstrbl jstrbl
5414 144d 380

tattooingisanart:

Pis Saro

Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viaAinsworthCass AinsworthCass
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl