Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

15:26
15:26
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viafullmoon fullmoon
15:26
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viafullmoon fullmoon
15:26
15:26

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viafullmoon fullmoon
15:25
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabellabella bellabella
15:25
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viabellabella bellabella
15:22
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
15:22

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viafullmoon fullmoon
15:22
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viafullmoon fullmoon
15:22
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafullmoon fullmoon
15:21
15:21
15:19
Nigdy nie ufaj komuś, kto już tobą nie jest.
— Ochocki, Vithren
15:18
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
15:17
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
15:17
15:14
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
15:14
0601 30c5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
15:13
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl