Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

13:30
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
13:26
3968 d9cd
So true....
Reposted fromwyczes wyczes
13:20
4154 d2a1
Reposted fromsoupersonn soupersonn
13:19
4249 92b5 500
Reposted fromCaseine Caseine
13:18
4130 4e32 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
13:17
4291 9826
Reposted fromMorti Morti
13:16
4324 4733
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta
13:14
4365 723e
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain
13:12
4406 e980
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain
13:10
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
13:10
Zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny.
— Dale Carnegie - "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
13:08
4492 4a60
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
13:07
4519 cfec 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
13:06
4522 10a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
13:06
spoiler alert
Reposted fromatoman atoman
12:48
5038 384c 500
Sara K Byrne
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
12:47
5044 e2f6 500
Patrick Gonzales
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
12:47
5047 bcc2 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
12:45
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka
12:45
5110 4da0 500
Reposted frombanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl