Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

16:40
Reposted fromshakeme shakeme
16:35
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu
16:33
16:24
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
16:24
6596 e649 500
illustrator Kazuaki Horitomo
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer
16:23
6603 1afa
Reposted fromtichga tichga
16:19
6688 3752
Reposted fromhare hare
16:19
6690 33df 500
Reposted fromalicemerry alicemerry
16:19
Play fullscreen
Reposted fromplusiek plusiek
16:18
6707 17b5 500
Reposted frompwg pwg
16:18
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna-
16:18
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
16:15
Etap głębokiego dekoltu i kusych kiecek mam już za sobą, nie dlatego, że się w nich mało apetycznie prezentuję, po prostu nie jestem łasa na komplementy związane z wyglądem fizycznym, bo posiadam lustro i nie są zaskakujace. Fajnie jak ktoś jest w stanie dostrzec i docenić, to czego nie widać gołym okiem...
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
16:15
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
16:13
6723 1f58 500
Reposted fromanttonine anttonine
16:13
6729 f766 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
16:12
Zanim zbawisz świat, postaraj się najpierw zbawić siebie.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Drogi Empato"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
16:11
6750 d568 500
Reposted fromheinzfromvienna heinzfromvienna
16:11
6756 3d40 500
Reposted fromrubinek rubinek
16:08
Reposted frommachinae machinae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl