Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

11:26
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viafantazja fantazja
11:26
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafantazja fantazja
11:26
3945 49d6 500
Reposted fromipo ipo viafantazja fantazja
11:26
8908 da88 500
11:25
3619 4703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafantazja fantazja
11:23
Życie jest dla mężczyzny drogą, dla kobiet mapą - my myślimy zawsze kategoriami bocznych dróg, ścieżek, objazdów, oni gnają przed siebie pasem szybkiego ruchu.
— Allison Pearson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafantazja fantazja
11:22
3626 3de8
Reposted fromretro-girl retro-girl viafantazja fantazja
11:22
Reposted fromFlau Flau viafantazja fantazja
11:21
4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaCannonball Cannonball
11:21
1373 7c38 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaCannonball Cannonball
11:21
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
11:19
-Czy wiesz coś o nadziei, Jake?
-Chyba wiem.
-To najokrutniejsza rzecz na świecie. Już lepsza jest śmierć. Gdy umierasz, ból ustaje. Jednak nadzieja unosi cię wysoko tylko po to, żeby strącić cię na ziemię. Nadzieja trzyma twoje serce, a potem miażdży je pięścią. Raz po raz. Nigdy nie przestaje. To właśnie robi nadzieja.
— "Sześć lat później" Harlan Coben
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
11:17
5408 b346
Reposted fromhajskul hajskul viaCannonball Cannonball
11:17
6146 d7fb 500
11:17
3920 55de
Reposted frombutterbeer butterbeer viaCannonball Cannonball
11:17
Doris Salcedo ( İstanbul )
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaCannonball Cannonball
11:16
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaCannonball Cannonball
11:16
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
11:15
4877 e22e
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
11:14
4011 a20d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl