Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

11:03
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianiezwykla niezwykla
11:03
11:03
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba vianiezwykla niezwykla
11:02
3455 e65d
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianiezwykla niezwykla
11:02
8448 6bd5 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla
11:01
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła."
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiezwykla niezwykla
10:59
9324 afd7 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianiezwykla niezwykla
10:59
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianiezwykla niezwykla
10:56
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
10:56
W zdrowej relacji nie ma więzienia. Nie ma przemocy. Nie ma zazdrości. Ani złośliwości. W takiej relacji jest wspólne spełnienie, pasje, przestrzeń i spełnianie fantazji i jeśli oboje, to myślący ludzie, to we wszystkim wspólnie i osobno odnajdą zarówno radość jak i szaleństwo. Z moich własnych doświadczeń i obserwacji, śmiało mogę powiedzieć, że taką równowagę i spokój można odnaleźć jeśli ma się cholerne szczęście i spotka się tego właściwego, drugiego człowieka. Połączenie dusz a nie ciał. Taka zdrowa relacja to nie biznes. To odpowiednie ustawienie priorytetów życiowych we właściwej kolejności.
Czasami warto poczekać a czasami trzeba dojrzeć do tego. Wtedy jest dopiero zajefajnie w każdym aspekcie życia. 
I wiecie co? Każdemu tego życzę. 
Partnerstwo to nie żona-mąż, to mądra kobieta-myślący mężczyzna. Chyba to jest sekret sukcesu, że innym się udaje. A jak już się ma ten sukces, to można razem szczęśliwie iść przez życie.
— "Mężczyzna nie Monotematyczny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
10:51
2068 453a 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiezwykla niezwykla
10:50
7938 a03a 500
z książki R. J. Palacio - "365 dni cudowności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
10:50
10:50
10:50
10:50
9935 65ce
Reposted fromstroschek stroschek vianiezwykla niezwykla
10:50
9108 a215 500
Reposted fromstroschek stroschek vianiezwykla niezwykla
10:49
6415 8d63
Reposted fromzelbekon zelbekon vianiezwykla niezwykla
10:49
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes vianiezwykla niezwykla
10:49
6595 ceb6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl