Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

12:26
3026 9f3d
Reposted fromzelbekon zelbekon
12:25
Reposted fromzelbekon zelbekon
12:23
Reposted fromzelbekon zelbekon
12:22
3068 c8c3 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
12:21
Reposted fromzelbekon zelbekon
11:15
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea
10:18
Reposted fromFlau Flau viaBBart BBart
08:29
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

08:28
2991 f3f8
08:28
Reposted fromshakeme shakeme viaMezame Mezame
08:28
0364 f0a9 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaevildoro evildoro
08:27
Reposted fromshakeme shakeme vialavie lavie
08:26
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
08:25
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
08:21
Niech pani postara się być silna. Ból nigdy nie minie, ale z czasem stanie się łatwiejszy do zniesienia.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
08:19
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
08:19
3169 f1b4 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:15
3170 2cd7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:14
Najlepsze przeprosiny, to zmiana zachowania.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:14
Najlepsze przeprosiny, to zmiana zachowania.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...