Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

13:04
dziewczyna, którą trzymał w ramionach, przypominała małego kotka, zbyt nieszczęśliwego, by zapłakać.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
12:52
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
12:51
12:51
9628 941e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaBBart BBart
12:51
5306 6a6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazelbekon zelbekon
12:51
2067 81f9 500
Reposted fromteijakool teijakool viazelbekon zelbekon
12:47
6566 4a7d
12:46
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
12:46
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadeliine madeliine
12:46
12:46
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame
12:46
Właściwie to nie wiem, dlaczego jest tak, że w konkursie na swojego ulubionego człowieka nie występujemy w roli faworyta.
— Chujowa Pani Domu
Reposted frommadeliine madeliine
12:44
2958 2d26 500
Reposted fromolbaria olbaria viaMezame Mezame
12:44
2445 0c8c 500
Reposted fromBabson Babson viaMezame Mezame
12:28
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem. 
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromlovvie lovvie viaMezame Mezame
12:27
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabarszczowa barszczowa
12:27
2288 1ea5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viabarszczowa barszczowa
12:27
A jeśli świat miałby się dzisiaj skończyć, przyszedłbyś?
— ja. dzisiaj. chyba trochę jednak żałując.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
12:26
12:26
Wierzę, że nawet największe przemiany zaczęły się na świecie od prostych słów i postaw.
— Martyna Wojciechowska w magazynie "Wprost", październik 2019
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl