Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

19:07
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
19:06
6412 5491 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajstrbl jstrbl
19:06
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viajstrbl jstrbl
19:06
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajstrbl jstrbl
19:06
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viajstrbl jstrbl
19:06
7807 5c31 500
Reposted fromnutt nutt viajstrbl jstrbl
19:06
2223 df07 500
Reposted fromfungi fungi viajstrbl jstrbl
19:05
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viajstrbl jstrbl
19:05
Reposted fromjalu jalu viajstrbl jstrbl
19:05
6020 dee7
Reposted fromowca owca viajstrbl jstrbl
19:05
9190 9fd5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajstrbl jstrbl
19:05
8459 b26a 500
Reposted fromZircon Zircon viajstrbl jstrbl
19:04
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajstrbl jstrbl
19:03
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viaheavencanwait heavencanwait
19:02
Reposted fromxanth xanth viazelbekon zelbekon

October 28 2019

13:04
9534 9dc0 500
Reposted fromtfu tfu viazupkazproszku zupkazproszku
13:04
W kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal?
— Agnieszka Osiecka - "Gdzie kochają nas"
13:03
Ja wciąż wierzę, że da się mnie uratować. Tylko do tego potrzeba spokoju, cierpliwości, miłości. Zaakceptowania mnie jako człowieka, który ma szansę jeszcze się podnieść.
— warto przeczytać: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dobra-i-zla-janinka-dlaczego-panstwo-zawiodlo-obie/hl7nc5c?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
13:03
9301 2d11 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viakobiety kobiety
13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...