Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

19:21
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viamarysia marysia
19:21
4501 45a9
Reposted fromsoftboi softboi viamarysia marysia
19:21
8652 d61c
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamarysia marysia
19:21
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
19:20
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaheavencanwait heavencanwait
19:20
Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaheavencanwait heavencanwait
19:18
9205 b178 500
Reposted fromteijakool teijakool viajstrbl jstrbl
19:18
19:18
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viajstrbl jstrbl
19:17
19:17
6397 6249 500
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja viajstrbl jstrbl
19:09
3545 f65b 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viabarszczowa barszczowa
19:09
1275 554a
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
19:09
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viajstrbl jstrbl
19:08
9005 4397 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
19:08
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
19:08
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
19:07
5650 6e2b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viajstrbl jstrbl
19:07
9321 ab14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajstrbl jstrbl
19:07
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...